Etusivu

Näppäilytaidon SM-kisan tulokset 2017

TULOKSET

sivustolla on uusia ammattivideoita

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

 

POE:n syysseminaarin satoa 2017

 

Poen syysseminaarissa, Helsingissä keskusteltiin lukion uudistuksesta. Opetus ja kulttuuriministeri korosti lukiouudistus tehdään yhdessä. Tämän vuoksi pedagogisille järjestöille annettiin tehtäväksi: miten lukiota  uudistetaan.  Kysely lukion uudistamisesta toteutetaan ennen Joulua ja palautteet huomioidaan uudistamiprosessin yhteydessä. Ajankohtaista OAJ:ssa puheenjohtaja Olli Luukkainen korosti palkkaneuvotteluja jo tammikuussa. Opetusneuvos (emerita) tähdensi arvioinnin kasvavaa merkitystä kansainvälisestikin. Indikaattoreita kehitetään jatkuvasti miten arviointi suoritetaan. Itsearvioinnin merkitys on kuitenkin jatkuvasti kasvanut.    

Pj. Auli Ojala 

 

Blogi:

KYMMENSORMIJÄRJESTELMÄ

Kymmensormijärjestelmä - tärkeä taito

Blogissa kerrotaan näppäintaitojen opetuksesta OPS 2016 näkökulmasta.

Miten lapset saadaan innostumaan näppäilystä? 
 

 

 

YRITYSKYLÄ

PIRKANMAA ESILLÄ

 KAPKAUPUNGISSA 

KANSAINVÄLISESSÄ

 KONFERENSSISSA

International Population Conferenssi kokoontui tällä kertaa Kapkaupungissa 27.kerran lokakuun ja marraskuun vaihteessa  2017. Aiempia kokouksia on ollut mm. Ranskassa, Intiassa, Usa:ssa ja naapurimaassamme Ruotsissa. Konferenssin tarkoituksena on tutkimuksen keinoin selvittää köyhyyttä, maastamuuttoa, pakolaisuutta ja liikasyntyvyyttä. Osallistujia tähän konfrenssiin oli 130 maasta ja hyväksyttyjä esityksiä  päivittäin toista tuhatta viiden päivän aikana. Kaiken kaikkiaan osallistujia 1500. Seuraava vastaava konfrenssi on neljän vuoden päästä Intiassa. Kokouksen neuvoa antavaan neuvostoon valittiin ensi kertaa nainen presidentiksi, tohtori Anastasia Gage  (USA).

Konfrenssin lukuisia esitelmiä kuunnellessa tuli selväksi, että köyhyys Afrikassa on vähentynyt, mutta erot köyhien ja rikkaiden välillä on silti suuret.  Avuksi tähän tarjotaan koulutusta, nimenomaan naisten koulutusta. Tytöt avioituvat nuorina ja koulut jäävät kesken. Koskettavaa oli kuunnella nauhalta nigerialaisen15-vuotiaan tytön puhe luokastaan, jossa puolet luokan tytöistä oli raskaana. Myös Etelä- Afrikan edesmennyt, arvostettu presidentti Nelson Mandela piti koulustusta vahvimpanana aseena, jolla voidaan muuttaa maailmaa! Oma tutkimukseni koski koulutustaYrityskylä Pirkanmaata: Miten rehtorit, opettajat ja oppilaat käsittävät yrittäjyyskasvatuksen. Siinä haastateltiin yli 200 kuudesluokkalaista, 37 rehtoria ja opettajaa. Opettajat pitivät Yrityskylää hyvänä ja relevanttina opetusmenetelmänä, oppilaat taas pitivät Yrityskylä vierailusta ja siitä ammatista, jonka he olivat valinneet. He oppivat mistä raha tulee ja miten sitä käytetään! Rehtorit puolestaan olivat epävarmoja määrittämään mitä yrittäjyyskasvatus on. Koulun vahvuutena he kuitenkin näkivät painostuluokat ja osaavan henkilökunnan.

pj. Auli Ojala syksy 2017