Taloustiedon Opettajat ry

Talous ja Nuortet TATin Taloussankari peli

 

Taloussankari

 

Tänä syksynä tutustutaan arjen taloustaitoihin kahdeksasluokkalaisille suunnatussa taloustaitokilpailussa. 

Näppistaituri
2018
sivustolla on uusia ammattivideoita

Olli Rehn
Suomen Pankin johtaja Olli Rehn

 

RAHASTA PITÄÄ PUHUA - TALOUSTAIDOSTA UUSI KANSALAISTAITO

kokosi lukuisan joukon opettajia ja järjestöjen edustajia OP Vallillaan 10.10. OP pääjohtaja Timo Ritakallio avasi tilaisuuden ja korosti taloustaidon osaamisen tärkeyttä  niin kouluissa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Muina puhujina olivat Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Finassialan toimistusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja Pörssisäätion toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.  Kaikilla näillä arvovaltaisilla puhujilla oli yhteinen huoli: Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkealle.

Samaan aikaan on myös suomalaisten maksuhäiriöt  lisääntyneet- erityisesti nuorten kohdalla. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota mm. Suomen Pankki ja EU:n pankkivalvoja. Olisikohan tähän ratkaisuksi taloustataidosta uusi kansalaistaito, johon pureuduttaisiin vahvasti  jo peruskoulussa. Tätä tukee Talous ja Nuoret (TAT) tutkimus opettajien talousosaamisesta, jossa toivotaan talousosaamista opetusta jo peruskoulussa vahvistettavan. Lopuksi oli tilaisuudessa leikimielinen tiimityö: keksi sopiva slogan. Meidän ryhmän yksi talousslougan oli:

pikavipit alas ja säästäminen ylös!

pj. Auli Ojala

 

 

Taloustaito pakolliseksi oppiaineeksi peruskouluun

 

On jo aikakin. Taloustiedon opettajat ovat kirjoitelleet asiasta jo vuosikymmeniä. Mutta ei:  velkaantuminen ja pikavipit vain lisääntyvät. Taloudellinen tiedotustoimisto talous ja nuoret TATin toteuttaman Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimuksenmukaan peräti 94 prosenttia vastanneista opettajista piti taloustaidon opettamista koulussa tärkeänä. Taloustaito oppiaineeksi kouluun on esittänyt syksyllä 2018  Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka ihmettelee,että nuori voi läpäistä tänä päivänä peruskoulun ymmärtämättä esimerkiksi kuluttajalainojen käänteisen koron kokonaishintaa. Jokaisen nuoren pitäisi pystyä peruskoulun käytyään ymmärtämään, millaisia riskejä pikaluottoihin ja velaksi ostamiseen liittyy. Taloustaidon opettaminen kaikilla luokka-asteilla pitäisi saada hallitusohjelmaan. On korkea aika tukea sitä!

  Tue kansalaisaloitetta:

Taloustaito oppiaineeksi kansalaisaloite 4012