Taloustiedon Opettajat ry

Talous ja Nuortet TATin Taloussankari peli

 

Taloussankari

 

Tänä syksynä tutustutaan arjen taloustaitoihin kahdeksasluokkalaisille suunnatussa taloustaitokilpailussa. 

Näppistaituri
2018
sivustolla on uusia ammattivideoita

Tampereenkauppakamarilehti

Blogi: Taloustaito pakolliseksi jo peruskoulussa

 

Dubai

 INTCESS 2020 Conference Programme

TALOUSTIEDON OPETUS TARVITSEE KASVOJEN KOHOTUSTA (AULI OJALA)

 

Kalmi, Maliranta ja Alanko pureutuvat Kansantaloudellinen aikakausikirjan artikkelissa (4/2019) Kohti tiiviimpää vuorovaikutusta koulujen ja taloustiedon opetuksen ja taloustieteen välillä tärkeään asiaan eli miten taloustietoa tulisi opettaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, niin peruskoulussa kuin toisella asteellakin. He viittaavat lukuisiin seminaareihin ja tutkimuksiin , joita talousosaamisen puutteen johdosta on esitetty viime vuonna. (TAT2019) Nuoret velkaantuvat ja pikavipit kasvavat hurjaa vauhtia vuosi vuodelta. Huolena on, että kansalaisilla on riittämätön talousosaaminen oman taloutensa hallitsemiseen. Johtopäätöksissä he toteavat taloustiedon osaamisen puutteen niin opettajakoulutuksessa kuin oppimateriaaleissakin.                 Taloustieteellisen opintojen vähäisyys on vakava haaste opettajakoulutuksessa niin taloustietoa opettaville aineenopettajille kuin luokanopettajillekin. 

 Käytännön haasteena on myös se, että talousasioille annettu tuntimäärä ei mahdollista syvällistä talousasioiden opettelua.  Talousasioiden opetuksessa kokemukselliset menetelmät ovat tehokkaita, mutta tarvitsevat siihen riittävästi aikaa. Miten akateemiset taloustieteilijät pystyisivät antamaan panoksensa koulujen taloustaidon opetuksen  kehittämiseen?         Tekemällä tutkimusta opetuksen ja opetusmenetelmien vaikuttavuudesta, osallistumalla oppikirjojen laadintaan, järjestämällä opettajien täydennyskoulusta sekä valmistamalla lukiolaisille taloustiedosta verkko-oppimismateriaaleja.

Ja lopuksi: pitäisikö taloustiedon olla koulussa oma oppiaine? Yleinen mielipide on, että talousasioita ei käsitellä koulussa tarpeeksi. Opetussuunnitelmissa ne kuitenkin tulevat esille melko monipuolisesti. Joissain maissa kuten esimerkiksi Ranskassa ja Alankomaissa taloustieto on oma oppiaineensa. Saksassa tilanne vaihtelee osavaltioittain. Uusi taloustiedon oppiaine loisi uusia mahdollisuuksia kehittää taloustiedon ensimmäisen ja toisen asteen oppisisältöjä.  Samalla se loisi yhtenäistä talouden opintopolkua perusasteelta toiselle asteelle.

 

Lähde: Panu Kalmi, Mika Maliranta ja Saija Alanko. Kohti tiiviimpää vuorovaikutusta koulujen ja taloustiedon opetuksen ja talotieteen välillä. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 4 / 2019.

POE syksy 2019

Syksyisessä POE seminaarissa

25 - 26.10.2019

ajanjohtaisessa koulutuspolitiikka osiossa valtiosihteeri Tuomo Puumala valotti opettajan ammattia: Suomessa arvostettu verrattuna Ruotsiin, jossa vain  11 prosettia pitää ammattiaan arvostettuna.Huolenaiheena on opettajaksi hakeutuvien lukumäärän väheneminen. Asiantuntija yleisö esitti napakoita kysymyksiä koulun arjesta mm. erityisryhmien opettamisesta, kuntatalouden tilasta ja oppilaiden poissaoloista. Oppimisen tulevaisuudesta esitelmöi  prof. Markku Wilenius : oppiminen on globaalin tulevaisuuden avaintekijä ja menestystekijä, jota tukee digitaalisuus ja soveltavan matematiikan taidot. Myös OJA;n puheenjohtaja Olli Luukkainen valotti kuntatalouden tilaa, peruskoulun oppimisen vahvistamista ja kolmiportaisen tuen uudistamisen tarvetta. Sopimuspuolella on palkkasopimukset vielä avoimia.Muina aiheina päivillä olivat lukion ja perusopetuksen opetuksen arvioinnin uudistaminen. Auli Ojala pj.