Taloustiedon Opettajat ry

Talous ja Nuortet TATin Taloussankari peli

 

Taloussankari

 

Tänä syksynä tutustutaan arjen taloustaitoihin kahdeksasluokkalaisille suunnatussa taloustaitokilpailussa. 

Näppistaituri
2018
sivustolla on uusia ammattivideoita

Tampereenkauppakamarilehti

Blogi: Taloustaito pakolliseksi jo peruskoulussa

 

 

Yrityskylä Pirkanmaa esillä  Dubaissa – kansainvälisen konferenssin satoa

 

 Seitsemäs kansainvälinen kasvatusalan ja yhteiskuntatieteiden konferenssi pidettiin Dubaissa 20 -22 tammikuuta tänä vuonna.Tässä tutkijoille ja opettajille suunnatussa konferenssissa kasvatusta ja koulutusta lähestyttiin lukuisista eri näkökulmista: teknologisesta, sosiologisesta, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja johtamisen näkökulmista. Osanottajat olivat lähinnä Aasian maista, kaukaisimmat Etelä-Afrikasta.  Prof. dr. Anita Padmanabhanunni University of the Western Cape yliopistosta, Etelä-Afrikasta piti mielenkiitoisen esitelmän historiallisesta traumasta, toisin sanoen miten apartheid-politiikka on vaikuttanut yliopistossa opiskeleviin opiskelijoihin traumatisoituvasti. Mielenkiintoinen oli myös myös Dr. Gloria Oghenegweke esitys kansainvälisten öljy-yhtiöiden toiminnasta Nigeriassa ja miten se positiivisesti vaikuttaa naisten asemaan siellä. Prof.dr. Anjum Bano Kazimi  Iqran yliopistosta Pakistanista selvitti esitelmässään niitä syitä, mitkä aiheutuvat äärimmäisestä stressistä väkivaltaisiin tekoihin yhteiskunnassa.  Kielten oppimista teknologisesta näkökulmasta esiteltiin miten kieltä voi oppia onnistuneesti kun kohderyhmänä ovat lahjakkaat lapset, autistiset lapset ja videopohjaisesti vähän isommat opiskelijat. Prof. Dr. Kenichi Sasaki  Hokkaidon yliopistosta , Japanista esitteli Taxpayer ohjelmaa, jossa opiskelijoita pyritään opettamaan maksamaan veroja ja samalla suunnittelemaan omaa talouttaan. Taxpayer ohjelma kuulukin kiinteänä osana opetussuunnitelmiin. Yrityskylä Pirkanmaata esittelin lähinnä oppilaiden kokemana oppimisympäristönä. Tutkimukseen oli haastateltu liki kaksisataa yrityskylässä käynyttä oppilasta. Tärkeimpänä kokemuksena yrityskyläkäynnistään oppilaat olivat oppineet tärkeän asian: mistä raha tulee ja miten sitä käytetään. Muita tärkeitä oppimiskokemuksia olivat: johtajana toimiminen ja työnteon oppiminen. Oppilaat pitivät myös siitä ammatista, jonka he olivat valinneet. Samanlaisia kokemuksia oppilaisen oppimisesta oli tämän syksyn tuoreessa aineistossa: opin työntekoa, vuorovaikutustaitoja ja rahankäsittelyä. Kriittisen puheenvuoron amerikkalaisesta yhteiskunnasta, sen epätasa-arvosta ja köyhien asemasta luennoi esitelmässään prof. Thomas William Simon. Väliajalla hän kysyikin minulta; pitääkö paikkansa, että Suomessa on ilmainen koulutus ja terveydenhoito? Samalla hän viittasi USA:ssa näkemäänsä tv-ohjelmaan.  Ainakin Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä tunnetaan maailmalla osanottajina olleita maita Kirkistania ja Asserbaizania myöten.

 

Kirjoittaja: Auli Ojala FT, KL osallistui konferenssiin 20-22.1.2020

POE syksy 2019

Syksyisessä POE seminaarissa

25 - 26.10.2019

ajanjohtaisessa koulutuspolitiikka osiossa valtiosihteeri Tuomo Puumala valotti opettajan ammattia: Suomessa arvostettu verrattuna Ruotsiin, jossa vain  11 prosettia pitää ammattiaan arvostettuna.Huolenaiheena on opettajaksi hakeutuvien lukumäärän väheneminen. Asiantuntija yleisö esitti napakoita kysymyksiä koulun arjesta mm. erityisryhmien opettamisesta, kuntatalouden tilasta ja oppilaiden poissaoloista. Oppimisen tulevaisuudesta esitelmöi  prof. Markku Wilenius : oppiminen on globaalin tulevaisuuden avaintekijä ja menestystekijä, jota tukee digitaalisuus ja soveltavan matematiikan taidot. Myös OJA;n puheenjohtaja Olli Luukkainen valotti kuntatalouden tilaa, peruskoulun oppimisen vahvistamista ja kolmiportaisen tuen uudistamisen tarvetta. Sopimuspuolella on palkkasopimukset vielä avoimia.Muina aiheina päivillä olivat lukion ja perusopetuksen opetuksen arvioinnin uudistaminen. Auli Ojala pj.