Seminaarit

OAJ-YSI VALTUUSTORYHMÄN JA PEDAGOGISTEN OPETTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJISTON  YHTEISSEMINAARI (POE) 30.10.2020

 

OAJ-YSI:n puheenjohtaja Petri Kääriäinen ja POE:n puheenjohtaja  Anneli Rantamäki avasivat etäseminaarin.  Etäseminaarin tekniikka muutoin toimi moitteettomasti. Kiitos. Yhdistystämme edusti lisäkseni yhdistyksenmme pedagogisen toimikunnan varajäsen ja Taloustieto opettajien hallituksen varajäsen FM Mika Matilainen. Päivän esimmäinen esitelmä pureutui tärkeään aiheeseen: Eronteot ja eriarvoisuus koulussa. Shadia Rask, THL:n tutkimuspäällikkö käsitteli maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä ja erontekoja, jotka ruokkivat etuoikeutta ja eriarvoisuutta etnisissä väemmistöissä tämän pävän Suomessa. Maahanmuuttajanuoret tavitsevat tehostettua opinto-ohjausta ja esikuvia ja roolimalleja  arvostetuista  akateemisista ammateista, jotta he uskaltavat käyttää lahjakkuuttaan mahdollisimman tehokkaasti.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen korosti mutkatonta yhteistyötä eri toimielimien välillä.  Kentän ääntä on kuultava niin luottamushenkilöiden kuin hallituksen ja valtuustonkin saumattomassa vuoropuhelussa.Ylijohtaja Mika Tammilehto Opetus- ja kulttuuriministeriöstä puhui esittelmässään oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle. Esitys on menossa eduskunnan käsittelyyn ja siihen on varattu kaiken kaikkiaan 129 miljoonaa euroa. Pelkällä peruskoulupohjalla ei työllisty, siksi toisen asteen maksuttomuus tärkeä, että saavutetaan 75 % työllisyysaste. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen kommentoi oppivelvollisuuden laajentamista todeten, että opinto-ohjausta on tehostettettava ja oikeuteen oppia ja osaamiseen on saavutettava jo toiselle asteelle siirryttäessä. Iltapäivällä jakaanuttiin ryhmiin Howpacessa, jossa arvioitiin peruskoulun arviointia ja lukiokoulutuksen LOPS-työn etenemistä.

pj. Auli Ojala