Kuvagalleria

 

Oman kotikielen osaaminen avaa kielirikasteisin maailman lapselle jo esikouluiässä kuten tässä Hervannan kokeilussa.

 

 

 

Kahoot on suosittu oppimispeli ainakin lukuvuoden lopussa (skandinaavinen koulu)
Apulaisrehtori Olga Milovidova, Apulaisrehtori selosti itse ilmiömäistä kielen oppimismetodia, joka perustuu lapsen omaan tuotantoon oppia kieltä.
Kalevapuu on Turun normaalikoulun yhteistylprojekti.
Skandinaavisen koulun luokkatila

Tutustuminen venäläiseen ja skandinaaviseen kouluun Pietarissa 

Auli Ojala

Joulukuussa 2016 aivan lukukauden lopussa pistäydyin Pietarissa ja  Pietarissahan on koulussa nro 204 suomalainen luokka. Tätä koulua esiteltiin syksyllä televisiossa ja siksi olin kiinnostunut tutustumaan tähän kouluun. Tässä koulussa apulaisrehtorina toimii PhD Olga Milovidova, joka on opiskellut Suomessa ja puhuu suomea. Olga esitteli yhtenäiskoulua ja lukiota ja sen toimintatapoja ja opetusmetodeja. Apulaisrehtori itse esitteli oppilaskeskeistä, oppilaan omaan tiedontuotantoon perustuvaa oppimismetodia, joka toteutetaan tietokoneavusteisesti siihen tarkoitetulla ohjelmalla. Koululla on monia yhteyksiä Suomeen, esimerkiksi ystävyyskaupunki Turkuun. Oppilasvaihtoa parhaillaan suunnitellaan ja lisää yhteyksiä toivotaan Suomesta. Ottakaapa yhteyttä Olgaan! Oppilaita koulussa on lähes 400.  Suomen sataavuotta juhlittaan koulussa mm. oppilaiden tekemin julistein  suomeksi ja venäjäksi. Käytävän seinillä olivat jo otsikot valmiiksi. Vain oppilaiden työt vielä puuttuivat.Pietarissa toimii myös toinen suomenkielinen, skandinaavinen koulu Suomi talossa, aivan Pietarin keskustassa. Oppilaita  koulussa on 45 ja koulu saa avustusta Opetushallitukselta ja siellä noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. Oppilaat ovat osin suomalaisista, skandinaavisista  tai venäläissuomalaisista perheistä. Rehtorina  koulussa toimii Mika Merilä. 

 

PIKKUYRITTÄJÄT YRITTÄJYYDEN ASIALLA JO ALAKOULUSSA!

Auli Ojala

Pikkuyrittäjät -klubi on 4. -5. -luokkalasille tarjottava iltapäiväkerho, jossa tutustutaan yrittäjyyteen. Klubin tavoitteena on tarjota lapsille kannustavaa kerhotoimintaa, joka innostaa lapsia yrittäjämäiseen asenteeseen. Idea on lähtöisin pääkaupunkiseudulta, missä Nuori Yrittäjyys ry (NY) pilotoi sitä ensimmäisen kerran syksyllä 2013. Nyt TAMKin yrittäjyyden yksikön ja Proakatemianyksi  osuuskunta on tuonut konseptin Tampereelle. Yhdeksän viikon mittaisessa Pikkuyrittäjät-klubissa  lapset kehittävät ryhmissä liikeideaansa, suunnittelevat yritykselleen logon, sloganin ja kotisivut sekä hiovat yritykselleen myyntipuheen. Jokaisella Pikkuyrittäjät-klubikerralla keskitytään yhteen aihekokonaisuuteen ohjaajan opastuksella. Tavoitteena on, että Pikkuyrittäjät pienissä ryhmissä 2-4 hengen ryhmissä perustavat yrityksen, jota kehitetään kohti loppuhuipennusta, jossa Pikkuyrittäjät kohtaavat aitoja asiakkaita. Tavoitteena Pikkuyrittäjät-klubilla on antaa onnistumisen kokemuksia ja auttaa tunnistamaan kerholaisten vahvuudet. Klubilla osoitetaan lapsille, että mitä tahansa saavuttaa kunhan yrittää! Pitkällä tähtäimellä projektin tavoitteena on kehittää yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä koululaisten keskuudessa ja tuoda se osaksi opetuksen arkipäivää. Kerhojen vetäjiksi koulutetaan yrittäjähenkisiä nuoria. Kerhot toimivat koulujen yhteydessä, valtakunnallisena  tavoitteena on, että niitä käynnistyisi  ainakin 100 ympäri Suomea.Pikkuyrittäjät- clubit ovat koululle ilmaisia ja sitä kannattaa mielestäni kokeilla ainakin  alakoulujen lisäksi tietysti yhtenäiskouluissa. Lisätietoja saa Nuori Yrittäjyys ry:stä.

Alla Kaarilan koulun Pikkuyrittäjien tuotteita Yrittäjyysmessuilla 27.1.2016 Tampereella.

 Mokkapaloja

Paperimassasta tehtyjä  mangneetteja jääkaapin oviin.