MONEYGAME - Erasmusprojekti

Kuvassa prof. Dr Guner Gursoy Okan yliopistosta selostaa pelin rakennetta ja teoriaa. Mikko Tavi esitteli leikkimielistä pelioppimista motivaation lisääjänä.toimitusjohtaja Pia-Maria Kauppi puhui mm. Zaldo pelistä. Yhteiskuva projektin osanottajista ja luennoitsijoista

MONEYGAME -Erasmus projekti jatkuu

MoneyGame -projektin Suomen  osuus pidettiin 13-14.6.2019 Helsingissä. Ensimmäisenä päivänä pureuduttiin projektin rakenteeseen,sisätöihin ja mihin teoreettiseen viitekehykseen MoneyGame peli asemoituu. Toinen päivä oli kaikille avoin tilaisuus Eurooppa salissa Helsingissä. Tässä puolipäivän seminaarissa osanottajat saivat runsaan kattauksen taloudellista tietoa ja pelioppimista. Essi Lehtovaara EduTAT:sta esitteli vientituotetta Me &My City, Mikko Tavi Planagosta leikkimielistä pelioppimista, johtaja Pia-Maria Nickström  innosti naisia sijoittamaan Mimmit sijoittaa -teemalla. Pia-Noora Kauppi, Finanssialan  keskusliiton toimitusjohtaja, valotti miten taloudellista osaamista viedään Suomen koululaitokseen pelien ja koulutuksen avulla. Tilaisuuden avasi tohtori Tevfik Altinok, joka onTurkin euroopparahaston puheenjohtaja TAV:sta.

pj. Auli Ojala