Toiminta

Perusopetus 2020

Yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaot

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1

Perusopetuksen yleiset tavoitteet kuvaavat perusopetuksen sivistystehtävän: kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, opetuksessa annettvat tarpeelliset tiedot ja taidot, elinikäinen oppiminen sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Yleiset valtakunnalliset tavoitteet ohjaavat opetusta ja koulutuksen suunnittellua ja järjestämistä.

Perusopetuksen tulisi vahvistaa yhteiskunnassa tarvittavia kansalaisen taitoja, joita työryhmän mukaan ovat: ajattelun taidot, työkentelyn ja vuorovaikutuksen taidot, käden ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä itsetuntemuksen vastuullisuuden taidot.

Työryhmän ehdotus tulee kesällä laajalle lausuntokierrokselle. Yhdistys tulee ottamaan ainakin kantaa

Oppiainekokonaisuuteen:Yksilö, yritys ja yhteiskunta

Oppiaineet: uskonto, elämänkatsomustieto, etiikka, historia, yhteiskuntaoppi ja oppilaanohjaus

  • Oppiainekokoinaisuuden keskeinen tehtävä arvojen, tietoisuuden, yhteiskunnan ja maailmaa koskevan ymmärryksen kehittymisen tukemista sekä kulttuurisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamista. Oppiainekokoasuudessa painottavat ajan, yhteisön, yhteisön, yhteiskunnan ja talouden kehitykseen liittyvät sisällöt
  • Uskonto säilytetään yhteisenä oppiaineena ja etiikka esitetään uutena oppiaineena vahvistamaan oppiainekokonausuuden yhteisiä tavoitteita ja katsomusaineiden rajat ylittävien peruskysymysten ja suomalaisen yhteiskunnan arvojen pohdintaa
  • Kansalais- ja talouskasvatuksen osuutta korostetaan kaikilla vuosiluokilla
  • Valinnaisuus 2 + 2